Adatvédelmi irányelvek

I. Alapszabályok

Az 5. § szerinti személyes adatok üzemeltetője. o) a. 18/2018 Z.z. a személyes adatok védelméről szóló törvény, a módosított szöveg (a továbbiakban: a törvény) IČO ...... bejegyzett székhelyével ... .. (a továbbiakban: az üzemeltető).

Az üzemeltető elérhetőségei

cím: XXXXX

e-mail: XXXXX

telefon: XXXXX

A személyes adatok az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó minden információ;ami az azonosítható természetes személy, vagy  olyan természetes személy, amely közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen egy adott azonosítóra való hivatkozással, például névvel, azonosító számmal, lokalizációs adatokkal, hálózati azonosítóval vagy egy vagy több konkrét fizikai, fiziológiai, genetikai, pszichológiai, vagy az egyén társadalmi identitását.

Az üzemeltető nem jelölte ki a személyes adatok védelméért felelős személyt.

II. A feldolgozott személyes adatok forrásai és kategóriái

Az üzemeltető kezeli az általa megadott személyes adatokat vagy az Ön által a megrendelés alapján az üzemeltető által kapott személyes adatokat.

Az üzemeltető kezeli az Ön azonosítását, elérhetőségeit és a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat.

III. A személyes adatok feldolgozásának jogszerű indoka és célja

A személyes adatok feldolgozásának jogi oka

az Ön és az üzemeltető közötti szerződés teljesítése a 13. §. 1 pont. b) A törvény

az üzemeltető jogos érdeke a közvetlen marketing (különösen az üzleti hirdetések és hírlevelek továbbítása) tekintetében a 13. §. 1 pont. f) A törvény,

Az Ön hozzájárulása a feldolgozáshoz a közvetlen marketing (különösen üzleti hirdetések és hírlevelek küldése) céljából a 13. §. 1 pont. (a) az áru vagy szolgáltatás megrendelése hiányában.

A személyes adatok feldolgozásának célja

a megrendelés biztosítása és az Ön és az üzemeltető közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása; a megbízás sikeres feldolgozásához szükséges személyes adatok (név és cím, kapcsolat), a személyes adatok nyújtása a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges, személyes adatok nyújtása nélkül a szerződés megkötése és az üzemeltető által nem teljesíthető,

üzleti hirdetések küldése és egyéb marketing tevékenységek végrehajtása.

Automatikus egyéni döntést hoz az üzemeltető a törvény 28. szakasza értelmében. Az ilyen feldolgozáshoz kifejezett hozzájárulását adta.

IV. A személyes adatok megőrzésének időpontja

Az üzemeltető személyes adatokat tárol

az Ön és az üzemeltető közötti szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához szükséges időtartamra és az ezen szerződésel kapcsolatban foglalt jogok gyakorlására (a szerződéses kapcsolat megszűnését követő 15 évre).

mindaddig, amíg a személyes adatoknak a marketing célú feldolgozásához való hozzájárulását visszavonják, legfeljebb 3 év, ha a személy adataival beleegyezik.

Miután a személyes adatok megőrzési ideje lejárt, az üzemeltető törli a személyes adatokat.

V. A személyes adatok címzettjei (az üzemeltető alvállalkozói)

A személyes adatok címzettjei személyek

Hozzájárulás a termékértékesítéshez / szolgáltatásnyújtáshoz / a szerződés szerinti kifizetések elvégzéséhez, t

e-shop szolgáltatások és egyéb, az e-bolt működéséhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, t

marketing szolgáltatások nyújtása,

az adózási dokumentumoknak a szerződéssel összhangban történő elszámolása és az általánosan kötelező erejű jogszabályok alapján:

- név és vezetéknév, cím,

- postai cím,

- számlázási cím,

- e-mail cím,

- telefonos kapcsolat,

- banki adatok,

- az adminisztrátor tárgyának részletei.

Az üzemeltető nem kíván személyes adatokat harmadik országba (nem uniós országba) vagy nemzetközi szervezetbe továbbítani.

VI. Az Ön jogai

A törvényben meghatározott feltételek szerint

a személyes adatokhoz való hozzáférés joga a törvény 21. §-a szerint, t

a törvény 22. §-a szerinti személyes adatok javításának joga vagy a törvény 24. §-a szerinti feldolgozás korlátozása, t

a személyes adatok törlésének joga a törvény 23. §-a szerint, t

a törvény 27. §-a szerinti feldolgozás ellen kifogásolt jogot, t

az adat hordozhatóságához való jog a törvény 26. szakasza szerint, t

az írásbeli vagy elektronikus úton történő adatfeldolgozáshoz való hozzájárulás visszavonásának joga az 5. cikkben említett üzemeltető címére vagy e-mailjére. III.

Ezenkívül joga van panaszt benyújtani a Személyes Adatvédelmi Hivatalhoz, ha úgy gondolja, hogy megsértette a magánéletét.

VII. Adatvédelmi irányelvek

Az üzemeltető kijelenti, hogy minden szükséges technikai és szervezeti intézkedést megtett a személyes adatok védelmére.

Az üzemeltető technikai intézkedéseket hozott az adatraktárak (felhasználónév, jelszó, víruskereső és tűzfal) és személyes adatok tárolására papíron (zárolt szobában).

Az üzemeltető kijelenti, hogy a személyes adatok csak az erre felhatalmazott személy számára hozzáférhetők.

VIII. Záró rendelkezések

Az online rendelési űrlapból történő megrendelés benyújtásával Ön tudomásul veszi, hogy ismeri a védelmi feltételeket

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Vagy Reset password